/ تقی آزاد ارمکی: اشکال حکمرانی ایران در ساحت حقوقی است/ قوه قضاییه ما باید دچار یک دگردیسی بنیادی شود/ کار را باید به متخصصان برگردانیم

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در واکنش به سخنان قالیباف در مورد «نوسازی نظام حکمرانی» گفت:

🔹اینکه آقای قالیباف چنین موضعی گرفته را حُسن می دانم؛ یعنی باید به عنوان یک اقدام مثبت قلمداد کرد.

🔹یک اتفاق خوب است و باید از این بابت خوش آمد گفت به ایشان و کسانی که دارند این راه را پیش می گیرند. ولی به نظر من کار سختی است و در حد یک حرف نیست؛ اگر «نوسازی حکمرانی» مدنظر هست، باید مبادی آن فراهم شود.

🔹اشکال حکمرانی ایران در ساحت حقوقی و نظام حقوقی و قانونی است. به همین خاطر سختی کار آقای قالیباف نوع رابطه قوه مقننه با قوه قضائیه است.

🔹آنجا باید این رابطه صورت بندی شود و یک الگویی از آن بیرون آید که بدون فروریختن هر دو نهاد، بتواند نوسازی حکمرانی اتفاق بیفتد.

دیدگاهتان را بنویسید