🔹رسانه ها گزارش دادند که پله اسطوره برزیلی فوتبال، در بیمارستان بستری شد، شیمی درمانی در ماه های اخیر نتیجه ای نداشته است

دیدگاهتان را بنویسید