وزیر ارشاد:

🔹بیانیه‌ خانه سینما تحلیلی درستی از اتفاقات نیست. از هیات مدیره خانه سینما می‌خواهیم کمک کند تا مسائل خاتمه پیدا کنند.

🔹با استفاده از لحن‌های غیردوستانه و غیرمتعارف اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه تنش‌ها افزایش پیدا می‌کند.

🔹با افزایش تنش و دو قطبی سازی مخالفیم.

🔹دوست نداریم حتی یک نفر از اهالی فرهنگ و رسانه مشکلی برایش پیش بیاید.

دیدگاهتان را بنویسید