1. بحران انرژی نه تنها کاهش شمار مشاغل کوتاه مدت در آلمان را متوقف کرده، بلکه باعث افزایش شدید آن نیز شده است. بر اساس برآورد موسسه اقتصادی مونیخ (Ifo)، تعداد کارگران کوتاه مدت در ماه نوامبر به طور قابل توجهی افزایش یافت و در عرض یک ماه دو برابر شد. در پایان اکتبر، تنها 76000 کارمند هنوز در حال کار کوتاه مدت بودند، در حالی که در پایان نوامبر این تعداد 187000 نفر بود.

2. سباستین لینک از Ifo می‌گوید به ویژه، بخش‌های پرمصرف انرژی همانند صنعت خودروسازی “به طور فزاینده‌ای دوباره به کارگران مشاغل کوتاه مدت متوسل می‌شوند.” این نتیجه تولید ضعیف در این مناطق است. در صنعت خودرو، تعداد کارگران کوتاه مدت از 14000 به بیش از 33000 نفر افزایش یافت. در صنایع شیمیایی که به‌ویژه از توقف عرضه گاز روسیه ضربه شدیدی خورد، شمار کارگران کوتاه‌مدت از 7400 به 21000 نفر افزایش یافته و سه برابر شده است.

3. در کارخانه‌های خودروسازی آلمان، 3.5 درصد از کل کارکنان در مشاغل کوتاه مدت مشغول به کار هستند و در صنایع شیمیایی این میزان 2.6 درصد هست. با این حال، بخش نساجی، چرم و کاغذ با 4.2 درصد کارگران کوتاه مدت، به نسبت بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است . افزایش تعداد کارگران کوتاه مدت به عنوان شاخصی از وخامت اوضاع اقتصادی در نظر گرفته می شود. البته در حال حاضر، این افزایش همچنان در سطح نسبتاً پایینی رخ می‌دهد. طی بحران اقتصادی ناشی از قرنطینه کرونا، نسبت کارگران کوتاه مدت به طور قابل توجهی بیشتر بود.

4. در آوریل 2020، حدود 6 میلیون کارمند مشغول کار کوتاه مدت بودند. در آن زمان، این رقم معادل 17.8 درصد از کل کارکنان مشمول حق بیمه تامین اجتماعی در آلمان بود. یک سال پیش، در نوامبر 2021، تعداد کارگران کوتاه مدت 750000 نفر بود که به طور قابل توجهی بیشتر از حال حاضر بود.

دیدگاهتان را بنویسید