رئیس‌جمهور در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی: قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییر دارد. جمهوریت، اسلام، استقلال و آزادی از اصول ثابت قانون اساسی ایران است

🔹البته روش‌ها و سازوکارهای اجرای قانون، قابل بررسی است. در روش‌ها امکان تغییر وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید