روزنامه اطلاعات نوشت:

🔹مرکز آمارایران درباره رشد نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها درآبان ۱۴۰۱شرایط نگران کننده ای را درباره وضع سفره مردم ایران ترسیم کرده است.

🔹درباره رشد لجام گسیخته قیمت اقلام سفره مردم، عمل موثر و قابل لمس برای کنترل وکاهش قیمت ها کمترشده وبه وعده وحرف محدود می شود.

🔹اما این کم عملی وانفعال که حتی دیگر از اطلاعیه های تهدید آمیزسازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار هم در آن خبری نیست، نمی تواند ادامه یابد؛ چون بی رودربایسی کفگیردرآمد مردم به ته دیگ خورده وآنان ندارند که بخرند و این ناتوانی اثرات جانبی اش را بر دیگر شئون کشور برجای گذاشته که قابل مشاهده است

دیدگاهتان را بنویسید