رئیسی: در مسئله خانواده ما در جایگاه مدعی هستیم و شما متهم، شما پست‌ترین نوع ابتذال را یعنی همجنس‌گرایی ترویج می‌کنید.

ما در ارتباط با حقوق زنان در جایگاه مدعی هستیم و شما در جایگاه متهم، شما از زنان استفاده ابزاری کردید و آنان را به کالا تبدیل کردید.
در مسئله خانواده ما در جایگاه مدعی هستیم و شما متهم، شما پست‌ترین نوع ابتذال را یعنی همجنس‌گرایی ترویج می‌کنید.
در مساله هسته‌ای ما مدعی هستیم و شما متهم، شما ۱۵ هزار کلاهک هسته‌ای دارید و ملت ما را از دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای منع کردید.
در مسله مبارزه با تروریسم ما مدعی هستیم و شما متهم، شما داعش را ایجاد، پشتیبانی و مسلح کردید و به جان مردم منطقه انداختید، اما حاج قاسم عزیز ما مردم منطقه را نجات داد، شما متهم هستید و باید به مردم دنیا و تاریخ پاسخ بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید