اعتراض یکی از حاضران در میانهٔ سخنرانی روز پنج‌شنبه سوم‌ آذرماه سیدابراهیم رئیسی در اسلامشهر را ببینید.

ابراهیم رئیسی

این فرد معترض خطاب به رئیسی گفت: «دست بردارید از پوسیدگی افکار کهنه و… دست بردارید از عقب انداختن امر امروز به فردا. دست بردارید از رشوه و رانت و خطا. دست بردارید…”.

 رئیسی صحبت‌های او را بدون پاسخگویی قطع کرد.

دیدگاهتان را بنویسید