رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران: اعتراض غیر از اغتشاش است. به دنبال اعتراض، اصلاح امور و ساختن است اما اغتشاش، تخریب و یأس‌آفرینی است

🔹ارتباط با دانشگاه و دانشجویان را مفید می‌دانم و معتقدم همیشه باید ارتباط بین مسئولان و دانشجویان وجود داشته‌باشد

🔹همیشه گفتم کسی مرا قبول نداشت اشکالی ندارد، بیاید نظرش را به دولت اعلام کند. بنا داریم نظر همه را بشنویم و بهترین را انتخاب کنیم

🔹هیچ کدام از اقتصاددانان در مورد ارز ترجیحی موافق ادامه شرایط قبلی نبودند و میگفتند آن روش فسادزا باید تغییر کند. اختلاف در روش‌ اجرا بود نه در اصل هدفمندسازی

دیدگاهتان را بنویسید