🔹در دومین روز سفر رئیس‌جمهور به چین، طی مراسمی عنوان استاد افتخاری دانشگاه پکن از سوی این دانشگاه به ایشان اعطا شد

🔹دانشگاه پکن این عنوان را به پاس خدمات و اقدامات رئیس‌جمهور کشورمان در مسیر تقویت و توسعه روابط ایران و چین و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان به ایشان اعطا کرده‌است

دیدگاهتان را بنویسید