اقدام تحسین برانگیز استاندار فارس در همراهی با مردم؛ استفاده از اتوبوس فرودگاه و گفتگو با مردم به جای تردد CIP

دیدگاهتان را بنویسید