▫️الاغ را با عنوان حیوان بارکش در مسیرهای کوتاه مناطق کوهستانی می شناسند. شاید تا مدتی قبل کسی فکر نمیکرد این حیوان دارای ارزش شود و پایش به فروش شبکه های مجازی هم باز شود.

▫️در آگهی الاغ نر ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

▫️ هر یک کیلو شیر الاغ ۲۵۰ هزار تومان است.

▫️همچنین قیمت ۲۵۰ گرم روغن این حیوان ۱۲۵ هزار تومان به فروش می رسد

دیدگاهتان را بنویسید