محمد فاضلی، استاد دانشگاه:

🔹‏الزام دانشجویان به نوشتن مقاله مشترک با استاد راهنما، رانت برای استاد است.

🔹پایان‌نامه متعلق به دانشجوست و اگر دانشجو راضی باشد و بخواهد، افزودن نام استاد راهنما و مشاور اخلاقی است.

🔹رویه فعلی مجلات و برخی اعضای هیات علمی در اجبار به افزودن نام استاد، غیراخلاقی و مخل نظام علمی است.

دیدگاهتان را بنویسید