امدادگران ایرانی ۳ ترکیه‌ای را زنده از زیر آوار بیرون آوردند

دیدگاهتان را بنویسید