امدادگران ژاندارمری ترکیه با استفاده از دوربین تصویربرداری حرارتی شهروندان زنده زیر آوار را شناسایی می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید