🔹ما و عزیزانمان به امید دیدن یکدیگر زنده‌ایم آزادشان کنید

🔹خانواده‌های اسرای سازمان مجاهدین خلق، خطاب به دولت آلبانی نامه بلندی را نگارش و امضا کردند.

🔹این خانواده‌ها طی این نامه ضمن برشمردن برخی جنایات و رفتارهای ضد حقوق بشری سازمان مجاهدین خلق، از این کشور خواستند برای رهایی عزیزانشان از بند منافقان کمک کند.

🔹وضعیت نامشخص اعضای سازمان مجاهدین خلق و چشم انتظاری خانواده‌ها برای دیدار مجدد عزیزانشان مهمترین هدف این افراد از نگارش نامه بود.

🔹آنها در این نامه قید کردند که اسرای سازمان مجاهدین خلق تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دارند؛ زیرا سازمانی که مدعی آزادی و دموکراسی است، ابتدایی‌ترین حقوق بشر از جمله زندگی آزاد، ازدواج، آزادی بیان و ارتباط با عزیزان را از اعضای خود سلب کرده و همچنین معترضان و داوطلبان رهایی را هم تهدید می‌کند.

🔹همچنین در این نامه به دولت آلبانی درباره سابقه برخورد سازمان مجاهدین خلق با کشور عراق توضیح و در خصوص خطرات احتمالی آنان برای آلبانی هشدار داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید