🔹با توجه به شرایط جسمی لیلا حسین‌زاده نباید قرار بازداشت موقت برای او صادر شود

🔹پزشک احتمال کور شدن او را مطرح کرده است

🔹پزشک قانونی گواهی عدم تحمل کیفری برای حسین‌زاده صادر کرده، دادسرای شیراز بی‌توجه است

🔹احتمال درگیری حسین‌زاده با بیماری حمله سیستم ایمنی به عروق بدن «واسکولیت» و حمله چشمی «یووئیت» وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید