🔹 کی‌روش اگر می‌توانست بعضی بازیکنان را به کلمبیا می‌برد

🔹 تاج به خاطر فشار‌های شدیدی که هست، دارد اخلاقش را از دست می‌دهد

🔹 آقای تاج! مردم به تو می‌تازند، چون داری از چیزی دفاع می‌کنی که از نظر مردم رد شده

دیدگاهتان را بنویسید