🔹خوزستان صدها ورزشکار مثل امین مروانی دارد که با دستفروشی به امرار معاش می‌پردازند. این‌ها فوتبالیست واقعی‌اند. خوزستان مظلوم.

دیدگاهتان را بنویسید