🔹آقای زاکانی! شما بخاطر پاداش حضور پوششی در انتخابات، از بین وزارت بهداشت و شهرداری یکی را انتخاب کرده‌اید!

🔹در حالی که مدرک تحصیلی شما مرتبط به پست شما نبود شهردار تهران شدید

🔹شما نماد مدیران کم‌سواد در قدرت هستید که باعث تشدید مهاجرت نخبگان شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید