🔹هم‌میهن نوشت: ممکن است مجله آگاهی‌نو فکر کرده است مرگ مهسا رنسانسی در ایران ایجاد کرده است و از این منظر لبخند ژکوند را به‌عنوان اثری از دوره رنسانس انتخاب کرده و مهسا را روی آن نشانده است. واقعیت این است که برای آنکه دو سوژه روی هم بنشینند، دلایل ویژه‌تری لازم است. مهسا یک قربانی است در صورتی که لیزا دل ژوکوند قربانی ماجرایی نبود.

دیدگاهتان را بنویسید