انتقاد امام جمعه اهل سنت بندرعباس از وضعیت جاده بندرعباس به لار و شیراز: شوماخر هم نمی تواند در آن رانندگی کند!/

دیدگاهتان را بنویسید