فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
🔹جامعه مدرسین بیانیه‌ای داده که البته می‌گویند خیلی از اعضای جامعه مدرسین آن را گردن نمی‌گیرند.

🔹در آن بیانیه درخواست “تداوم جدی‌تر اجرای اعدام” شده‌اند.

🔹این، هم اهانت به سیستم قضایی است که زیر فشار است و هم لگد زدن به حوزه و روحانیت کم جان است.

🔹اما مهم‌تر از همه این‌ها این است که خودشان اعتراف کرده‌اند، آنها همه حوزه و دین نیستند. واقعاً هم نیستند.

🔹مهم این است که قبول دارند بسیاری از اساتید حوزه و حقوقدانان اعدام‌هایی این چنینی با حکم محاربه و افساد را قبول ندارند.

🔹همه می‌دانند رویه خدایی در مورد دما و خون احتیاط است، نه تشویق و هورا کشیدن برای اعدام بیشتر.

دیدگاهتان را بنویسید