معاون رییس جمهور در امور زنان:

🔹به همراه هیاتی بازدید کاملی از زندان داشتیم، مدتی آنجا با تک تک زنان به گفت و گو پرداختم و همراهانم نیز با تمامی خانم ها صحبت کردند و نوشته و نامه‌های آنها را دریافت کردیم و همچنان درحال پیگیری آنها هستیم.

🔹ابدا چنین ادعاهایی که در رابطه با تجاوز به زنان مطرح می‌شود، صحت ندارد.

🔹مسئولان معاونت زنان به طور خصوصی و بدون حضور هیچ فردی با زنان به گفت و گو پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید