اولین کلیه مصنوعی تمام تست‌های لازم و اولیه را با موفقیت گذرانده و قرار است روی چند نمونه‌ی انسانی تست شود.

دیدگاهتان را بنویسید