رئیس قوه قضاییه:

🔹در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.

🔹این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید