رئیس قوه قضاییه:

🔹 اگر اجازه می‌دادیم دوربین‌ها محاکم و زندان‌های ما را ببینند وضعمان امروز بهتر بود.

🔹در همه نامه‌‌های رییس بازرسی کل کشور نوشته می‌شود محرمانه. از کجا معلوم که این کار درست است؟

🔹در این دوره با دوربین به چند انبار تملیکی رفتیم. این بازدید صد برابر از گزارش‌های سازمان بازرسی موثرتر بود چون به عیان مردم دیدند و کسی نمی‌توانست دفاع کند.

دیدگاهتان را بنویسید