🔹فیلم «گل‌های باوارده» به صورت اختصاصی برای دو وزیر ارشاد و نفت و جمعی از مدیران جشنواره در حال پخش است.

🔹این فیلم با ادعای طولانی شدن مراحل فنی برای خبرنگاران اکران نشد.

🔹همزمان با حضور اوجی در کاخ جشنواره، کارگران صنعت پتروشیمی هم حضور داشتند که به آنها اجازه ورود به سالن ویژه وزیر داده نشد و انها به سالن دیگری هدایت شدند.

دیدگاهتان را بنویسید