🔹زلزله اخیر در ترکیه دره‌ای به درازای ۴۰۰ متر، عمق ۵۰ متر و پهنای ۲۰۰ متر در یکی از باغات شهر “آلتین اوزو” در استان هاتای (حتای) ایجاد کرده است.

🔹شهر آلتین اوزو در مرز سوریه واقع است و به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تولید زیتون محسوب می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید