اینجا جاده کابل-قندهار نیست بلکه یک ایستگاه میان راهی در مسیر سبزوار به سمت تهران است که فقط نیروی افغانی غیرمجاز به سمت تهران می آورد. این حکایت هر روز و هر شب جاده های کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید