اعدام با طناب دار به دو شیوه انجام می‌شود؛ یکی با رها کردن فرد از طناب دار که شکستن گردن و قطع سریع نخاع، جان او را می‌گیرد؛ و دیگری آویزان کردن از طناب دار که فرد در زمانی طولانی‌تر خفه می‌شود و می‌میرد

دیدگاهتان را بنویسید