این وضعیت افغانی واحد پول افغانستان، از قبل سلطه طالبان در شهریور ۱۴۰۰ تا امروز است. جز مقطعی کوتاه پس از رفتن آمریکایی‌ها، نمودار افغانی ثبات داشته است

🔹یک میلیون تومان معادل ۲۴۹۰ افغانی است

دیدگاهتان را بنویسید