.

🔹این گرانقیمت ترین پرنده دنیاست برای ساخت این بمب افکن بی ۲ تمام پشرفته ترین تکنولوژی ها شناخته شده و ناشناخته بکار رفته است.

🔹چنان این پرنده پیشرفته است که بعضی اعتقاد دارند تکنولوژی ساخت این پرنده از موجودات فرا زمینی کپی برداری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید