🔹 این دختر پس از ۴ ساعت تلاش امدادگران از زیر آوار زلزله ترکیه نجات یافت. در حالی که او را به آمبولانس می بردند، تمام مدت گریه می کرد و صدا می کرد که بابا مرا ببوسد. پدرش آنجا بود و منتظرش!

دیدگاهتان را بنویسید