:

🔹 فقط ۱۵_۲۰ درصد مشکلات کشور به تحریم ربط دارد، الباقی مربوط به بی‌عرضگی، بی‌فکری و بی غیرتی شما مسئولان است.

دیدگاهتان را بنویسید