بایدن: اگر دفاع ما نبود، حملۀ ایران به اسرائیل ویران‌گر می‌شد

دیدگاهتان را بنویسید