🔹تعدادی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج با علائمی مانند بدن درد و حالت تهوع به درمانگاه دانشگاه مراجعه کردند.

🔹برخی از این دانشجویان در تماس با ایسنا اعلام کردند که پس از مصرف شام چهارشنبه، نهم آذر ماه دچار مشکل جسمی شده‌اند، اما هنوز این موضوع که غذای سلف دلیل بروز این علائم بوده، تایید نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید