رئیس‌جمهور در جمع مردم شهر بیرجند: اعتبارهای خوبی برای حل مشکل کمبود آب در استان خراسان‌جنوبی در نظر گرفته شده و حل مسئله آب با قوت دنبال خواهد شد

🔹برای اتصال ریلی استان به راه آهن سراسری که از خواسته‌های به‌حق مردم است، برنامه‌ریزی انجام شده و اعتبارات لازم دیده شده است

🔹کارهای لازم برای اتصال ریلی آغاز شده و با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و شخصاً پیگر آن هستم

🔹برخی می‌گویند ممکن است مسئله مسکن حل شود؟ وعده نشدنی به مردم نمی‌دهیم

دیدگاهتان را بنویسید