رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس:

برخی اساتید و معلمان آگاهانه یا ناآگاهانه با اغتشاشات همراهی کردند

معترضان پای گفت‌وگو نیامدند

من ندیدم در کشوری که انقلاب شده باشد، انقلاب دیگری رخ داده باشد

محسن ایمانی نائینی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در مورد شنیدن صدای اعتراضات گفت:

🔹باید دید خواست معترضان قانونی هست یا نیست؟ در اختیار مسئولان کشور است یا خیر؟ ما در چارچوب قانون باید تقاضاهای خود را مطرح کنیم و بیان خواسته از این طریق، دیگر امری غیرقانونی نیست

دیدگاهتان را بنویسید