جمعه ۱۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰
کرواسی – برزیل

جمعه ۱۸ آذر ساعت ۲۲:۳۰
هلند – آرژانتین

شنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۸:۳۰
مراکش – پرتغال

شنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰
انگلیس – فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید