شنبه ۲۶ خرداد

🔹 سپاهان اصفهان – گل گهرسیرجان
ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

🔹 آلومینیوم اراک – مس رفسنجان
ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی اراک

دیدگاهتان را بنویسید