کیهان: برخی از اعضای تیم غیرت نداشتند و سرود نخواندند!

دیدگاهتان را بنویسید