وزیر ارشاد در دانشگاه الزهرا:

بعضی از هنرمندانی که الان علیه انقلاب و نظام صحبت می‌کنند، از عفوشدگان سال ۹۸ هستند

بسیاری از این افراد احکام زندان ۵ و ۷ ساله داشتند، اما رئیسی نامه نوشت و با اجازه رهبری آن‌ها را عفو کرد

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در دانشگاه الزهرا:

🔹رئیسی در سال ۱۳۹۸ بسیاری از دانشجویانی را که احکام قضایی قطعی و در حالِ اجرا داشتند، با اجازه رهبری عفو کردند.

🔹بعضی از هنرمندانی که الان علیه انقلاب و نظام صحبت می‌کنند، از عفوشدگان سال ۹۸ هستند.

🔹بسیاری از این افراد احکام زندان هفت‌ساله و پنج‌ساله داشتند، اما رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه نامه نوشته و بسیاری از هنرمندان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران را عفو کردند.

دیدگاهتان را بنویسید