🔹فعالیت بسیار کم علیرضا فیروزجا در یکی دو سال اخیر برای اهالی شطرنج جای سوال بود. او آخرین بار در شهریور امسال در مسابقات سنت لوئیس دست به مهره شد و البته نتایج درخشانی هم به دست آورد. با این حال او در رویدادهای بعدی غیبت داشت.

🔹به هر حال آمار و ارقام نشان می دهد او پس از این که در رقابت های قهرمانی باشگاه های اروپا از ریتینگ خیره کننده ٢٨٠٠ عبور کرد و به رتبه دوم جهان رسید، فعالیت های شطرنجی اش را تا حد زیادی کاهش داده است.

🔹مرد شماره ۴ حال حاضر شطرنج جهان که بسیاری از او به عنوان صاحب تاج و تخت قهرمانی جهان در سال های آینده یاد می کنند، درباره این شایعه که آیا در عرصه fashion design فعالیت می کند گفت: بله اکنون دو سالی می شود که وارد این عرصه شده ام. این مساله روز به روز جدی تر می شود و باید بگویم که در حال حاضر برای من یک حرفه رسمی و جدی به شمار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید