به دلیل برف کف اتوبان، قسمت‌های شمالی اتوبان یادگار امام و نیایش و چمران به صورت مطلق بسته شده است و‌ خودروها قادر به تردد نیستند!

دیدگاهتان را بنویسید