بودجه سال ۱۴۰۱: ۳۵۱ میلیارد تومان

بودجه سال ۱۴۰۲: ۹۵۰ میلیارد تومان!

دیدگاهتان را بنویسید