🔹هدایت شبانه پساب معدنی حاصل از فعالیت برخی از کارگاه های تولیدی شن و ماسه به داخل رودخانه حفاظت شده چالوس، معضلی که با نگرانی حامیان محیط زیست و مردم همراه بوده است.

🔹این فاجعه زیست محیطی معضلی است که سال ها سبب اعتراض و گلایه خیلی از حامیان زیست محیطی، طبیعت دوست و حتی کشاورزان و باغداران پیراموان این رودخانه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید