🔹 چینی ها به صراحت به ما گفته اند که موافق رویکردهای ضد آمریکایی ما نیستند! راه طی شده خودشان را به ما برای تقویت اقتصادی پیشنهاد نموده اند!

🔹 سرمایه گذاران فقط به جاهای امن و با ثبات می‌روند/ منافع ما در تنوع بخشی به روابط خارجی است

🔹 عربستان سعی دارد به همکاری‌هایش با چین جنبه ضد ایرانی دهد/ غرب قدرت اجماع سازی علیه ما را دارد

دیدگاهتان را بنویسید