معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی:

🔹وضعیت ذخایر دارویی ما در زمینه داروهای بیهوشی به نحوی است که هر روز دارو را در حد نیاز همان روز می‌رسانیم.

🔹در بحث کمبود سرم، ما تا مرز کنسل کردن عمل‌های جراحی پیش رفتیم و داروخانه ما اعلام کرد که ما نقدی هم حاضریم سرم بخریم، اما سرم نبود.

دیدگاهتان را بنویسید