تخلفات جدید در بانک ملی/دورزدن قانون عدم به کارگیری بازنشستگان!

دیدگاهتان را بنویسید